Газль Эль Махалла

Результаты матчей

16.06.2014
18:15
Эль Харби
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
12.06.2014
19:00
Газль Эль Махалла
0:0
Миср Эль-Макаса
Премьер-лига
11.05.2014
18:00
Газль Эль Махалла
1:1
Аль-Ахли Каир
Премьер-лига
07.05.2014
18:00
Эль-Гунах
3:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
23.04.2014
20:00
Газль Эль Махалла
0:0
Аль-Ахли Каир
Премьер-лига
19.04.2014
17:30
Аль-Иттихад Аль-Cакандари
2:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
10.04.2014
17:30
Газль Эль Махалла
0:0
Аль-Мокавлон
Премьер-лига
01.04.2014
17:30
Эль-Раджа
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
24.03.2014
17:00
Газль Эль Махалла
1:1
ЭНППИ
Премьер-лига
15.03.2014
17:00
Смуха
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
09.03.2014
17:00
Газль Эль Махалла
0:0
Эль-Дахлея
Премьер-лига
24.02.2014
16:30
Газль Эль Махалла
1:0
Эль Харби
Премьер-лига
20.02.2014
16:30
Газль Эль Махалла
1:0
Эль-Гунах
Премьер-лига
15.02.2014
16:30
Миср Эль-Макаса
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
11.02.2014
16:30
Газль Эль Махалла
0:0
Эль-Гунах
Премьер-лига
06.02.2014
19:00
Аль-Ахли Каир
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
03.02.2014
16:30
Газль Эль Махалла
1:2
Аль-Иттихад Аль-Cакандари
Премьер-лига
18.01.2014
16:00
Аль-Мокавлон
4:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
12.01.2014
16:00
Аль-Мокавлон
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
09.01.2014
16:00
Газль Эль Махалла
4:1
Эль-Раджа
Премьер-лига
04.01.2014
16:00
ЭНППИ
3:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
30.12.2013
16:00
Газль Эль Махалла
0:1
Смуха
Премьер-лига
26.12.2013
16:00
Эль-Дахлея
2:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
25.06.2013
18:00
Газль Эль Махалла
0:0
Харас Эль-Ходуд
Премьер-лига
22.06.2013
20:00
Бани Сувейф
1:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
28.05.2013
22:15
Газль Эль Махалла
1:2
Аль-Ахли Каир
Премьер-лига
24.05.2013
17:30
Газль Эль Махалла
0:2
Смуха
Премьер-лига
16.05.2013
19:45
Вади Дегла
3:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
08.05.2013
19:45
Газль Эль Махалла
1:1
Миср Эль-Макаса
Премьер-лига
29.04.2013
17:30
ФК Эль-Гуна
2:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
23.04.2013
17:30
Газль Эль Махалла
0:1
Енппи
Премьер-лига
02.04.2013
19:30
Харас Эль-Ходуд
3:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
27.03.2013
17:00
Газль Эль Махалла
1:1
Бани Сувейф
Премьер-лига
12.03.2013
22:00
Смуха
5:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
05.03.2013
17:00
Газль Эль Махалла
2:1
Вади Дегла
Премьер-лига
18.02.2013
16:30
Миср Эль-Макаса
0:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
13.02.2013
21:30
Газль Эль Махалла
1:1
ФК Эль-Гуна
Премьер-лига
08.02.2013
21:30
Енппи
1:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
02.02.2013
18:00
Газль Эль Махалла
0:1
Аль-Ахли Каир
Премьер-лига
06.03.2012
18:45
Эль Исмайли
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
12.02.2012
19:00
Араб Контракторс
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
06.02.2012
19:00
Газль Эль Махалла
0:0
Ithad Al Shortah
Премьер-лига
02.02.2012
19:00
Смуха
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
28.01.2012
16:30
Газль Эль Махалла
2:0
Эль Харби
Премьер-лига
26.01.2012
18:45
Эль Исмайли
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
20.01.2012
18:45
Талае Эль Гиш
3:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
11.01.2012
16:30
Газль Эль Махалла
0:0
Вади Дегла
Премьер-лига
05.01.2012
18:45
Misr El Maqasha
5:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
31.12.2011
18:45
Газль Эль Махалла
2:2
Эль Ахли
Премьер-лига
26.12.2011
18:45
Эль Исмайли
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
22.12.2011
18:45
Газль Эль Махалла
2:1
ЭНППИ
Премьер-лига
17.12.2011
21:15
Эль-Дахлея
1:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
13.12.2011
18:45
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Эттехад Эль Сакандари
Премьер-лига
07.11.2011
16:30
Эль-Гунах
2:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
03.11.2011
18:45
Газль Эль Махалла
2:2
Петроджет
Премьер-лига
29.10.2011
19:00
Харас Эль Хедоуд
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
28.10.2011
19:00
Харас Эль Хедоуд
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
24.10.2011
19:00
Газль Эль Махалла
0:3
Телефонат Бени-Суэйф
Премьер-лига
19.10.2011
21:30
Эль Замалек
6:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
14.10.2011
19:00
Газль Эль Махалла
0:3
Эль Масри
Премьер-лига
17.05.2010
18:00
Харас Эль Хедоуд
1:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
13.05.2010
18:00
Газль Эль Махалла
0:0
Ithad Al Shortah
Премьер-лига
03.05.2010
20:00
Талае Эль Гиш
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
16.04.2010
19:30
Эль Харби
2:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
12.04.2010
19:30
Газль Эль Махалла
0:0
Эль-Гунах
Премьер-лига
08.04.2010
19:30
Эль Исмайли
2:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
29.03.2010
19:15
Газль Эль Махалла
0:1
Эль Замалек
Премьер-лига
24.03.2010
18:15
Эль Эттехад Эль Сакандари
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
19.03.2010
18:15
Газль Эль Махалла
2:1
Араб Контракторс
Премьер-лига
15.03.2010
18:15
Петроджет
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
11.03.2010
18:15
Газль Эль Махалла
1:0
ЭНППИ
Премьер-лига
23.02.2010
18:00
El Mansurah
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
17.02.2010
18:00
Газль Эль Махалла
1:2
Асьют Петролеум
Премьер-лига
12.02.2010
18:00
Эль Масри
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
08.02.2010
18:00
Газль Эль Махалла
2:0
Эль Ахли
Премьер-лига
19.12.2009
17:45
Газль Эль Махалла
0:0
Харас Эль Хедоуд
Премьер-лига
15.12.2009
15:00
Ithad Al Shortah
4:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
11.12.2009
17:45
Газль Эль Махалла
1:0
Талае Эль Гиш
Премьер-лига
07.12.2009
17:45
Газль Эль Махалла
1:1
Эль Харби
Премьер-лига
03.12.2009
15:00
Эль-Гунах
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
29.11.2009
17:45
Газль Эль Махалла
0:1
Эль Исмайли
Премьер-лига
25.11.2009
20:00
Эль Замалек
0:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
21.11.2009
17:45
Эль-Гунах
2:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
21.11.2009
17:45
ЭНППИ
2:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
06.11.2009
17:45
ЭНППИ
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
02.11.2009
17:45
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Исмайли
Премьер-лига
29.10.2009
20:15
Эль Замалек
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
23.10.2009
19:00
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Эттехад Эль Сакандари
Премьер-лига
19.10.2009
19:00
Араб Контракторс
1:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
22.09.2009
19:15
Газль Эль Махалла
1:3
Петроджет
Премьер-лига
10.09.2009
23:30
Газль Эль Махалла
1:0
El Mansurah
Премьер-лига
23.08.2009
23:30
Асьют Петролеум
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
19.08.2009
20:15
Газль Эль Махалла
0:3
Эль Масри
Премьер-лига
06.08.2009
22:30
Эль Ахли
2:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
21.05.2009
18:00
Газль Эль Махалла
2:0
Эль Эттехад Эль Сакандари
Премьер-лига
11.05.2009
18:00
Эль Масри
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
27.04.2009
20:00
Ithad Al Shortah
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
13.04.2009
19:45
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Ахли
Премьер-лига
08.04.2009
19:45
Эль Исмайли
2:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
03.04.2009
19:45
Газль Эль Махалла
2:1
Петроджет
Премьер-лига
19.03.2009
18:15
Араб Контракторс
2:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
15.03.2009
19:00
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Ахли
Премьер-лига
06.03.2009
18:15
Olymbic
2:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
02.03.2009
18:15
Газль Эль Махалла
0:0
Талае Эль Гиш
Премьер-лига
26.02.2009
18:00
Харас Эль Хедоуд
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
22.02.2009
18:00
Газль Эль Махалла
1:1
ЭНППИ
Премьер-лига
17.02.2009
18:00
Эль Терасана
1:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
13.02.2009
18:00
Газль Эль Махалла
0:0
Телеком Египет
Премьер-лига
05.02.2009
20:00
Эль Замалек
0:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
08.01.2009
18:30
Газль Эль Махалла
1:3
Эль Масри
24.12.2008
18:30
Балладиет Эль Махалахх
1:2
Газль Эль Махалла
19.12.2008
17:45
Эль Эттехад Эль Сакандари
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
11.12.2008
17:45
Газль Эль Махалла
0:1
Эль Масри
Премьер-лига
04.12.2008
20:00
Эль Ахли
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
30.11.2008
17:45
Газль Эль Махалла
0:0
Ithad Al Shortah
Премьер-лига
14.11.2008
15:30
Асьют Петролеум
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
08.11.2008
17:45
Газль Эль Махалла
1:1
Эль Исмайли
Премьер-лига
31.10.2008
18:00
Петроджет
1:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
25.10.2008
19:00
Газль Эль Махалла
1:0
Араб Контракторс
Премьер-лига
04.10.2008
19:15
Газль Эль Махалла
1:1
Olymbic
Премьер-лига
30.09.2008
23:30
Газль Эль Махалла
0:0
Харас Эль Хедоуд
Премьер-лига
20.09.2008
23:30
Талае Эль Гиш
1:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
28.08.2008
22:15
ЭНППИ
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
14.08.2008
22:30
Телеком Египет
3:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
08.08.2008
22:30
Газль Эль Махалла
0:2
Эль Замалек
Премьер-лига
22.05.2008
18:00
Газль Эль Махалла
3:0
Эль Эттехад Эль Сакандари
Премьер-лига
19.05.2008
18:00
Балладиет Эль Махалахх
0:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
15.05.2008
18:00
Газль Эль Махалла
2:0
Эль Исмайли
Премьер-лига
05.05.2008
17:30
Петроджет
2:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
27.04.2008
19:45
Газль Эль Махалла
1:1
Эль Атесалат
Премьер-лига
22.04.2008
17:30
Эль Терасана
2:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
17.04.2008
17:30
Газль Эль Махалла
1:2
Эль Замалек
Премьер-лига
13.04.2008
18:30
Газль Эль Махалла
0:1
Харас Эль Хедоуд
Премьер-лига
09.04.2008
19:45
Араб Контракторс
1:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
29.03.2008
18:30
Газль Эль Махалла
4:2
Эль Аломиниом
Премьер-лига
15.03.2008
18:20
Эль Масри
3:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
10.03.2008
18:15
Газль Эль Махалла
4:0
Суез Кемент
Премьер-лига
27.02.2008
20:15
Талае Эль Гиш
3:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
23.02.2008
18:00
Газль Эль Махалла
0:1
Эль Ахли
Премьер-лига
20.02.2008
18:00
ЭНППИ
2:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
15.02.2008
19:00
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Аломиниом
Премьер-лига
08.02.2008
18:00
Эль Масри
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
01.02.2008
18:00
ЭНППИ
0:0
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
18.12.2007
20:30
Эль Эттехад Эль Сакандари
1:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
14.12.2007
20:00
Газль Эль Махалла
2:0
Балладиет Эль Махалахх
Премьер-лига
07.12.2007
20:00
Эль Исмайли
2:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
28.11.2007
18:15
Эль Атесалат
2:2
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
05.11.2007
18:00
Газль Эль Махалла
1:1
Эль Терасана
Премьер-лига
01.11.2007
20:00
Эль Замалек
3:1
Газль Эль Махалла
Премьер-лига
26.10.2007
19:00
Газль Эль Махалла
0:0
Араб Контракторс
Премьер-лига
Фан клуб