Газль Эль Махалла

16.06.2014
18:15
Премьер-лига
Эль Харби
0:0
Газль Эль Махалла
12.06.2014
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Миср Эль-Макаса
11.05.2014
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
Аль-Ахли Каир
07.05.2014
18:00
Премьер-лига
Эль-Гунах
3:0
Газль Эль Махалла
23.04.2014
20:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Аль-Ахли Каир
19.04.2014
17:30
Премьер-лига
Аль-Иттихад Аль-Cакандари
2:1
Газль Эль Махалла
10.04.2014
17:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Аль-Мокавлон
01.04.2014
17:30
Премьер-лига
Эль-Раджа
0:0
Газль Эль Махалла
24.03.2014
17:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
ЭНППИ
15.03.2014
17:00
Премьер-лига
Смуха
0:0
Газль Эль Махалла
09.03.2014
17:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль-Дахлея
24.02.2014
16:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:0
Эль Харби
20.02.2014
16:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:0
Эль-Гунах
15.02.2014
16:30
Премьер-лига
Миср Эль-Макаса
0:0
Газль Эль Махалла
11.02.2014
16:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль-Гунах
06.02.2014
19:00
Премьер-лига
Аль-Ахли Каир
1:0
Газль Эль Махалла
03.02.2014
16:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:2
Аль-Иттихад Аль-Cакандари
18.01.2014
16:00
Премьер-лига
Аль-Мокавлон
4:0
Газль Эль Махалла
12.01.2014
16:00
Премьер-лига
Аль-Мокавлон
0:0
Газль Эль Махалла
09.01.2014
16:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
4:1
Эль-Раджа
04.01.2014
16:00
Премьер-лига
ЭНППИ
3:1
Газль Эль Махалла
30.12.2013
16:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:1
Смуха
26.12.2013
16:00
Премьер-лига
Эль-Дахлея
2:2
Газль Эль Махалла
25.06.2013
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Харас Эль-Ходуд
22.06.2013
20:00
Премьер-лига
Бани Сувейф
1:1
Газль Эль Махалла
28.05.2013
22:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:2
Аль-Ахли Каир
24.05.2013
17:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:2
Смуха
16.05.2013
19:45
Премьер-лига
Вади Дегла
3:2
Газль Эль Махалла
08.05.2013
19:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
Миср Эль-Макаса
29.04.2013
17:30
Премьер-лига
ФК Эль-Гуна
2:0
Газль Эль Махалла
23.04.2013
17:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:1
Енппи
02.04.2013
19:30
Премьер-лига
Харас Эль-Ходуд
3:1
Газль Эль Махалла
27.03.2013
17:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
Бани Сувейф
12.03.2013
22:00
Премьер-лига
Смуха
5:1
Газль Эль Махалла
05.03.2013
17:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:1
Вади Дегла
18.02.2013
16:30
Премьер-лига
Миср Эль-Макаса
0:2
Газль Эль Махалла
13.02.2013
21:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
ФК Эль-Гуна
08.02.2013
21:30
Премьер-лига
Енппи
1:1
Газль Эль Махалла
02.02.2013
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:1
Аль-Ахли Каир
06.03.2012
18:45
Премьер-лига
Эль Исмайли
0:0
Газль Эль Махалла
12.02.2012
19:00
Премьер-лига
Араб Контракторс
0:0
Газль Эль Махалла
06.02.2012
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Ithad Al Shortah
02.02.2012
19:00
Премьер-лига
Смуха
0:0
Газль Эль Махалла
28.01.2012
16:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:0
Эль Харби
26.01.2012
18:45
Премьер-лига
Эль Исмайли
0:0
Газль Эль Махалла
20.01.2012
18:45
Премьер-лига
Талае Эль Гиш
3:0
Газль Эль Махалла
11.01.2012
16:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Вади Дегла
05.01.2012
18:45
Премьер-лига
Misr El Maqasha
5:1
Газль Эль Махалла
31.12.2011
18:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:2
Эль Ахли
26.12.2011
18:45
Премьер-лига
Эль Исмайли
0:0
Газль Эль Махалла
22.12.2011
18:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:1
ЭНППИ
17.12.2011
21:15
Премьер-лига
Эль-Дахлея
1:1
Газль Эль Махалла
13.12.2011
18:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Эттехад Эль Сакандари
07.11.2011
16:30
Премьер-лига
Эль-Гунах
2:2
Газль Эль Махалла
03.11.2011
18:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:2
Петроджет
29.10.2011
19:00
Премьер-лига
Харас Эль Хедоуд
1:0
Газль Эль Махалла
28.10.2011
19:00
Премьер-лига
Харас Эль Хедоуд
0:0
Газль Эль Махалла
24.10.2011
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:3
Телефонат Бени-Суэйф
19.10.2011
21:30
Премьер-лига
Эль Замалек
6:1
Газль Эль Махалла
14.10.2011
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:3
Эль Масри
17.05.2010
18:00
Премьер-лига
Харас Эль Хедоуд
1:1
Газль Эль Махалла
13.05.2010
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Ithad Al Shortah
03.05.2010
20:00
Премьер-лига
Талае Эль Гиш
0:0
Газль Эль Махалла
16.04.2010
19:30
Премьер-лига
Эль Харби
2:0
Газль Эль Махалла
12.04.2010
19:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль-Гунах
08.04.2010
19:30
Премьер-лига
Эль Исмайли
2:0
Газль Эль Махалла
29.03.2010
19:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:1
Эль Замалек
24.03.2010
18:15
Премьер-лига
Эль Эттехад Эль Сакандари
1:0
Газль Эль Махалла
19.03.2010
18:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:1
Араб Контракторс
15.03.2010
18:15
Премьер-лига
Петроджет
1:0
Газль Эль Махалла
11.03.2010
18:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:0
ЭНППИ
23.02.2010
18:00
Премьер-лига
El Mansurah
1:0
Газль Эль Махалла
17.02.2010
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:2
Асьют Петролеум
12.02.2010
18:00
Премьер-лига
Эль Масри
1:0
Газль Эль Махалла
08.02.2010
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:0
Эль Ахли
19.12.2009
17:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Харас Эль Хедоуд
15.12.2009
15:00
Премьер-лига
Ithad Al Shortah
4:0
Газль Эль Махалла
11.12.2009
17:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:0
Талае Эль Гиш
07.12.2009
17:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
Эль Харби
03.12.2009
15:00
Премьер-лига
Эль-Гунах
1:0
Газль Эль Махалла
29.11.2009
17:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:1
Эль Исмайли
25.11.2009
20:00
Премьер-лига
Эль Замалек
0:1
Газль Эль Махалла
21.11.2009
17:45
Премьер-лига
Эль-Гунах
2:2
Газль Эль Махалла
21.11.2009
17:45
Премьер-лига
ЭНППИ
2:2
Газль Эль Махалла
06.11.2009
17:45
Премьер-лига
ЭНППИ
0:0
Газль Эль Махалла
02.11.2009
17:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Исмайли
29.10.2009
20:15
Премьер-лига
Эль Замалек
0:0
Газль Эль Махалла
23.10.2009
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Эттехад Эль Сакандари
19.10.2009
19:00
Премьер-лига
Араб Контракторс
1:1
Газль Эль Махалла
22.09.2009
19:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:3
Петроджет
10.09.2009
23:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:0
El Mansurah
23.08.2009
23:30
Премьер-лига
Асьют Петролеум
0:0
Газль Эль Махалла
19.08.2009
20:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:3
Эль Масри
06.08.2009
22:30
Премьер-лига
Эль Ахли
2:0
Газль Эль Махалла
21.05.2009
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:0
Эль Эттехад Эль Сакандари
11.05.2009
18:00
Премьер-лига
Эль Масри
1:0
Газль Эль Махалла
27.04.2009
20:00
Премьер-лига
Ithad Al Shortah
0:0
Газль Эль Махалла
13.04.2009
19:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Ахли
08.04.2009
19:45
Премьер-лига
Эль Исмайли
2:0
Газль Эль Махалла
03.04.2009
19:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:1
Петроджет
19.03.2009
18:15
Премьер-лига
Араб Контракторс
2:0
Газль Эль Махалла
15.03.2009
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Ахли
06.03.2009
18:15
Премьер-лига
Olymbic
2:1
Газль Эль Махалла
02.03.2009
18:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Талае Эль Гиш
26.02.2009
18:00
Премьер-лига
Харас Эль Хедоуд
1:0
Газль Эль Махалла
22.02.2009
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
ЭНППИ
17.02.2009
18:00
Премьер-лига
Эль Терасана
1:2
Газль Эль Махалла
13.02.2009
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Telecom Egypt
05.02.2009
20:00
Премьер-лига
Эль Замалек
0:1
Газль Эль Махалла
08.01.2009
18:30
Газль Эль Махалла
1:3
Эль Масри
24.12.2008
18:30
Балладиет Эль Махалахх
1:2
Газль Эль Махалла
19.12.2008
17:45
Премьер-лига
Эль Эттехад Эль Сакандари
1:0
Газль Эль Махалла
11.12.2008
17:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:1
Эль Масри
04.12.2008
20:00
Премьер-лига
Эль Ахли
1:0
Газль Эль Махалла
30.11.2008
17:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Ithad Al Shortah
14.11.2008
15:30
Премьер-лига
Асьют Петролеум
1:0
Газль Эль Махалла
08.11.2008
17:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
Эль Исмайли
31.10.2008
18:00
Премьер-лига
Петроджет
1:0
Газль Эль Махалла
25.10.2008
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:0
Араб Контракторс
04.10.2008
19:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
Olymbic
30.09.2008
23:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Харас Эль Хедоуд
20.09.2008
23:30
Премьер-лига
Талае Эль Гиш
1:2
Газль Эль Махалла
28.08.2008
22:15
Премьер-лига
ЭНППИ
0:0
Газль Эль Махалла
14.08.2008
22:30
Премьер-лига
Telecom Egypt
3:1
Газль Эль Махалла
08.08.2008
22:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:2
Эль Замалек
22.05.2008
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
3:0
Эль Эттехад Эль Сакандари
19.05.2008
18:00
Премьер-лига
Балладиет Эль Махалахх
0:2
Газль Эль Махалла
15.05.2008
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:0
Эль Исмайли
05.05.2008
17:30
Премьер-лига
Петроджет
2:2
Газль Эль Махалла
27.04.2008
19:45
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
Эль Атесалат
22.04.2008
17:30
Премьер-лига
Эль Терасана
2:1
Газль Эль Махалла
17.04.2008
17:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:2
Эль Замалек
13.04.2008
18:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:1
Харас Эль Хедоуд
09.04.2008
19:45
Премьер-лига
Араб Контракторс
1:2
Газль Эль Махалла
29.03.2008
18:30
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
4:2
Эль Аломиниом
15.03.2008
18:20
Премьер-лига
Эль Масри
3:1
Газль Эль Махалла
10.03.2008
18:15
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
4:0
Суез Кемент
27.02.2008
20:15
Премьер-лига
Талае Эль Гиш
3:1
Газль Эль Махалла
23.02.2008
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:1
Эль Ахли
20.02.2008
18:00
Премьер-лига
ЭНППИ
2:0
Газль Эль Махалла
15.02.2008
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Эль Аломиниом
08.02.2008
18:00
Премьер-лига
Эль Масри
0:0
Газль Эль Махалла
01.02.2008
18:00
Премьер-лига
ЭНППИ
0:0
Газль Эль Махалла
18.12.2007
20:30
Премьер-лига
Эль Эттехад Эль Сакандари
1:2
Газль Эль Махалла
14.12.2007
20:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
2:0
Балладиет Эль Махалахх
07.12.2007
20:00
Премьер-лига
Эль Исмайли
2:1
Газль Эль Махалла
28.11.2007
18:15
Премьер-лига
Эль Атесалат
2:2
Газль Эль Махалла
05.11.2007
18:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
1:1
Эль Терасана
01.11.2007
20:00
Премьер-лига
Эль Замалек
3:1
Газль Эль Махалла
26.10.2007
19:00
Премьер-лига
Газль Эль Махалла
0:0
Араб Контракторс
Фан клуб
Лучшие коэффициенты
Марокко — Испания
Сегодня, 06 Декабря
Обе забьют
2.3
Португалия — Швейцария
Сегодня, 06 Декабря
Проход Португалия
Португалия — Швейцария
Сегодня, 06 Декабря
Тотал меньше 2,5
Марокко — Испания
Сегодня, 06 Декабря
Победа Испании